Saltbehandlingens effekter

Saltbehandlingens historik

Saltbehandlingarna har flera hundra års historia bakom sig som en naturlig behandlingsform. Medeltida munkar behandlade sjuka i saltgrottor, där de finfördelade salt och patienterna fick andas in salthaltig luft.
Senare upptäcktes att människor som arbetade i saltgruvor hade friska andningsorgan och inga lungsjukdomar.
I de östeuropeiska länderna har saltbehandlingar använts under flera decennier. Man har utnyttjat de naturliga saltgrottorna som behandlingsrum och på liknande ätt har man börjat bygga behandlingsrum i spa-inrättningar och andra ställen, även i privata hem.


Saltrummets princip och verkningsätt

Saltrummen täcks med bergssalt från golv till tak. Under behandlingen blåses mycket finfördelad saltdamm in i luften.
Saltjonerna, som har blivit negativt laddade under malningsprocessen, söker sig effektivt till andningsorganens slemhinnor.
Salt binder fukt till slemhinnorna och verkar samtidig antiseptiskt, vilket försvårar de skadliga mikroorganismernas verkan.

Vem passar saltrumsbehandlingen till

Saltbehandling ger lindring i andningsorganens och hudens sjukdomar. Den rekommenderas till alla som har astma, kronisk luftrörskatarr, bihåleinflammation eller en långvarig snuva. Av hudsjukdomar är akne, atopiskt eksem och psoriasis de vanligaste åkommorna som behandlas. Saltrummet passar även för förebyggande vård av andningsvägar och hud.
Saltbehandling passar till både vuxna och barn. Konsultera alltid först en läkare vid allvarliga sjukdomstillstånd.