Stationära saltrum

Ett stationärt saltrum kräver ett torrt utrymme där ventilationsrören kan dras ut. Arbetet påbörjas med att isolera saltrummet från de övriga utrymmen och med att bygga täta väggar för rummet.

kuva1 kuva2

När väggarna är klara, putsar man innerväggarna med 2-5 cm lager bergssalt. Före det ska alla utbuktningar och dekorationer, som man vill täcka med salt, vara klara. Detta gäller även rummets belysning, som ska installeras innan man lägger till saltet.

kuva3 kuva4

När saltning och inredning är klara, bygger man ytterväggarna av önskat material, t.ex. skivor (bild).
När konstruktionen är klar, kan saltaggregatet installeras (bild). En elektriker behövs för att installera el för lamporna och ljusautomatiken, som är en del av saltgeneratorn.
Sedan återstår städning och användarinstruktioner.

salt-generator-outside_original kuva6